Naslovna » Regionalni razvoj

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetnika, građana i posjetitelja.

U sklopu poglavlja „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ u pretpristupnom razdoblju, Hrvatska je  stvorila zakonski okvir i programsku osnovu za regionalni razvoj i  stvaranje apsorpcijskog kapaciteta za strukturne fondove EU do razine županija. Nakon usvajanja Zakona i Strategije regionalnog razvoja RH, stvoreni su preduvjeti za kvalitetnije vođenje regionalne politike u RH.

Na razini 28 zemalja članica Europske unije definirano je ukupno 272 regije. Politika koju provodi Europska unija po pitanju unaprjeđenja ekonomske i socijalne kohezije kao opći cilj ima smanjivanje neujednačenosti razvoja između regija. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz takozvanu kohezijsku politiku EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj je dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj.

Jedinice regionalne samouprave ključni su nositelji razvoja na subnacionalnoj razini i u planiranju razvoja surađuju s velikim gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave sa svog područja i u skladu s tim osnivaju agencije koje će koordinirati cijeli proces. 


Aktivnosti usmjerene na regionalni razvoj:

Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove