Naslovna » EU projekti » New STEP


New STEP
 
Naziv projekta: New STEP - New step in Strengthening Employment Partnership 

Nositelj projekta: HZZ Područni ured Vukovar

Partneri na projektu:
Trajanje projekta: 12 mjeseci

Vrijednost projekta: 37.524,00 EUR


Opći cilj projekta je:

Doprinijeti razvoju lokalne politike zapošljavanja i razvoja ljudskih potencijala u Vukovarsko-srijemskoj županiji kroz partnerski pristup.


Specifični cilj je:

Povećati učinkovitost i sposobnost lokalnih partnerstva za zapošljavanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji za provedbu mjera Strategije razvoja ljudskih potencijala.


Rezultati projekta:

1. Unaprijeđeni tehnički kapaciteti za rad LPZ VSŽ Tajništva
2. Uspostavljeni postupci za praćenje provedbe županijske Strategije razvoja ljudskih potencijala i pribavljen potrebni softver
3. Razvijen mehanizam filtracije projekata ESF (najmanje 10 sažetaka projekata s izrađenim proračunima)
4. Povećani kapaciteti 20 članova LPZ VSŽ u području EU procedura za provedbu projekata i korištenje strukturnih fondova
5. Podignuta svijest o važnosti lokalnog partnerskog pristupa i rezultata rada LPZ VSŽ

 

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter