Naslovna » Novosti » Novosti » Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. - najbolje ocijenjena županijska razvojna Agencija za provedbu nacionalnog projekta HAMAG BICRO-a „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“


Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. - najbolje ocijenjena županijska razvojna Agencija za provedbu nacionalnog projekta HAMAG BICRO-a „Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija“

ZAGREB, 24.11.2017. -  Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), donijela je odluku o rezultatima s obzirom na prijave na Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Razvoj Mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO)” – pilot projekt.

Nakon ocjene iskaza interesa formirane su dvije rang liste s obzirom na sustav odabira koji je rađen prema dva kriterija:
1.       Uravnoteženi regionalni razvoj (odabir po županijama temeljem dodijeljenih bodova maksimalno 21 projekt)
2.       Izvrsnost (odabir na razini RH temeljem dodijeljenih bodova – svi ostali pozitivno ocjenjeni pristigli projekti)

Sve pristigle prijave najprije su bodovane temeljem kriterija izvrsnosti te je nakon toga napravljena lista temeljem kriterija 1. Uravnoteženi regionalni razvoj na kojem je Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. osvojila 41 bod i zauzela deveto mjesto među odobrenim projektima te lista temeljem kriterija 2. Izvrsnost na kojoj su rangirani ostali pozitivno ocjenjeni projekti. Ukupno kroz oba kriterija je odobreno 59 projekata.

Projektom Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP utječe se na povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za razvoj poslovanja i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.
 
 Više na: Odluka o odabiru projekata.

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter