Naslovna » Novosti » Novosti » 5. participativna radionica sa zainteresiranom javnošću u Osijeku


5. participativna radionica sa zainteresiranom javnošću u Osijeku
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU započelo je proces izrade Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS) koja će osigurati smjer upravljanja razvojem Republike Hrvatske i uporište za programiranje i korištenje sredstava EU fondova u idućem programskom razdoblju.

Izrada NRS-a odvijat će se temeljem participativnog procesa u koji će biti uključeni relevantni dionici iz svih sektora i sa svih upravljačkih razina, te široki krug zainteresiranih građana.
Trenutno je u tijeku održavanje pete participativne radionica sa zainteresiranom javnošću koja se održava u Osijeku, a na kojoj sudjeluju i predstavnici Agencije Hrast.

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter