Naslovna » Novosti » Novosti » ''Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem PPI''


''Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem PPI''
Objavljen javni poziv ''Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem PPI''

Poziv na dostavu projektnih prijedloga provodit će se u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritet 3 „Poslovna konkurentnost“; Investicijski prioritet 3a Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora, Specifičnog cilja 3a2 Omogućavanje povoljnog okruženja za osnivanje i razvoj poduzeća, financiranog sredstvima EFRR-a.

Cilj ovog Poziva je osiguravanje učinkovite pomoći s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost, i stopa preživljavanja MSP-ova.

Temeljem OPKK-a iz EFRR za ovaj Poziv osigurano je 3.000.000,00 eura, što se prikazuje u Državnom proračunu Republike Hrvatske u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14) definirani kao:
·         razvojne agencije,
·         poduzetnički centri,
·         poslovni parkovi,
·         poslovni inkubatori,
·         poduzetnički akceleratori.
 
Javni poziv je otvoren od 30.06.2017. do 01.10.2017.
Više informacija možete pronaći OVDJE.   

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter