Naslovna » Investirajte u VSŽ

Prijavite se na Inovativni e-newsletter

Investirajte u VSŽ
Vukovarsko-srijemska županija: Vrata prema tržištu pola milijarde potrošača

Na krajnjem istoku Hrvatske, istočna vrata Europske unije. Graniči sa Republikom Srbijom na istoku i Republikom Bosnom i Hercegovinom na jugu.  Na površini od 2.448 km2 predstavlja 4,33% površine Hrvatske (56.594 km2). Područje Županije nastanjuje nešto više od 180 tisuća stanovnika ili 4,24% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Na sjecištu prometnih koridora sa sjevera prema jugu i s istoka prema zapadu nalaze se najveći gradovi Vukovar i Vinkovci.
Vukovarsko-srijemska županija smještena je na čvorištu cestovnih, željezničkih i plovnih pravaca od međunarodne važnosti. Kroz županiju prolaze pan-europski koridori „X“ i „Vc“,   autocesta Zagreb-Lipovac-Beograd i željeznički pravac Ljubljana-Zagreb-Tovarnik-Beograd.
Luka Vukovar prometno je čvorište na Dunavu, a Vinkovci jedno je od ključnih željeznički pretovarnih središta u ovom dijelu Europe. U krugu manjem od 50 km nalazi se i Zračna luka Osijek.

 
Info o izradi županijske razvojne strategije
Made in Danube
Saferplay
Erasmus
Lokalno partnerstvo za zapošljavanje
Baze projekata VSŽ
Prirodne znanosti su in
Eco food tura

Otvoreni natječaji za EU fondove