Naslovna » Novosti » Novosti » e-Poslovanje: Potpora poduzetnicima


e-Poslovanje: Potpora poduzetnicima
VINKOVCI, 18.3.2014. - Informativnim seminarom o elektroničkom poslovanju, u Agenciji za razvoj Hrast je predstavljen projekt ukupne vrijednosti 1,5 milijuna eura kojemu je cilj povećati korištenje i primjenu elektroničkog poslovanja (e-poslovanja) kod malih i srednjih poduzetnika, kako bi povećali svoju konkurentnost. Time je službeno obilježen početak lokalne kampanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji za projekt „e-Poslovanje - Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanje, faza II”.

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. jedna je od deset poduzetničkih potpornih institucija - korisnika projekta kojima je u drugoj fazi projekta povjereno da budu nositelji aktivnosti i promotori e-poslovanja u Hrvatskoj. Na 1. informativnom seminaru projekt e-Poslovanje je predstavio Ivan Ambroš, voditelj projekta u Agenciji za razvoj Hrast.

U drugom dijelu seminara, konkretne usluge elektroničkog poslovanja predstavili su Zoran Vrkić, direktor prodaje i marketinga FINA-e (e-Račun i dr. usluge), Kruno Pavlović (portal Agroburza) i Krunoslav Josip Čačić (e-ONTO Očevidnik o nastanku i tijeku otpada). Veliki interes i zanimanje sudionika pobudile su usluge elektroničkog poslovanja FINA-e, o kojima je bilo najviše dodatnih pitanja u diskusiji na kraju seminara.

"U okviru 1. informativnog seminara o elektroničkom poslovanju u Vinkovcima dodijeljeno je 12 certifikata za trenere elektroničkog poslovanja. Oni će kontinuirano raditi na edukaciji naših poduzetnika o mogućnostima elektroničkog poslovanja.

Agencija Hrast uskoro organizira još jedan ovakav informativan seminar, i to u Vukovaru 27. ožujka, kao i specijalizirane radionice o elektroničkom poslovanju od 15. do 17. travnja u Vinkovcima. Ovim putem pozivam male i srednje poduzetnike s područja Vukovarsko-srijemske županije da se prijave na seminar i radionice gdje će dobiti konkretne preporuke o uslugama elektroničkog poslovanja koje im mogu uštediti vrijeme i novac i olakšati poslovanje." -  izjavio je Ivan Rimac, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.

Za dodatne informacije o elektroničkom poslovanju i projektu e-Poslovanje možete se obratiti:
 
Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o.
Ivan Ambroš, voditelj projekta
Tel: 032/300-581
Email: iambros@ar-hrast.hr

Otvoreni natječaji za EU fondove

Baze projekata VSŽ
Info o izradi županijske razvojne strategije

Prijavite se na Inovativni e-newsletter